Psychologická podpora

Pomůžeme zprostředkovat komunikaci s psychology.

Onkologické pacientky budou mít možnost konzultace s klinickým psychologem a to jak v podobě jednorázové konzultace v těžkých obdobích, například po vyslechnutí diagnózy, tak i v podobě dloudobobé psychoterapie.

Pro pacientky, které vyhledávají podporu v rámci sdíleného kolektivu připravujeme  svépomocnou skupinu pod pod odborným vedením klinického psychologa v prostorách Masarykova onkologického ústavu. Svépomocná skupina bude probíhat 1x týdně a bude zdarma.

Psychoonkologickou podporu nabízíme i ve formě webinářů a edukačních videí s psychoonkologickou problematikou. 

Odborné garantky informací v oblasti psychologie:
Mgr. Radka Alexandrová, Mgr. Petra Bučková

Proč psychoonkologická podpora?

Onkologická nemoc otřásá všemi jistotami, které v životě máme. Již název projektu vyjadřuje jednu ze základních strategií, která nám pomáhá překonávat těžkosti – nebýt na to sama. Psychologická péče může pomoci znovu nalézt stabilitu a vnitřní klid v nejistotách, kterými lidé v procesu léčby prochází.
Zvláštní starost, která vstupuje do popředí, je otázka: „Jak to mám říct dětem?“ V situaci, kdy si nevím rady sama se sebou bych měla být oporou svým dětem, to je přece úkol mámy…. Co když se cítím nejistá a sama bych potřebovala oporu… Co když se mě zeptají na něco, na co nebudu umět nebo chtít odpovědět… Co když po mě budou chtít slib, který nebudu moci splnit… Co když jim tím ublížím…
My všichni se dokážeme vyrovnat s těžkostmi, které nám dávají smysl. Proto je třeba i s dětmi mluvit o starostech, které se v rodině dějí. Nemoc rodičů k takovým starostem patří. Proto plánujeme vytvořit materiály, které by pomohly rodičům mluvit se svými dětmi o jejich nemoci. Dále máme v plánu vytvořit možnost společných pacientských setkání, kde by mohli své starosti sdílet a společně nacházeli podporu i odpovědi na své otázky. Chceme umožnit i individuální konzultace s klinickým psychologem.