Pobyty pro pacientky

Zajišťujeme relaxační a terapeutické pobyty pro pacientky a jejich rodiny.

V rámci projektu budou uspořádány tři denní pobytové akce pro pacientky a také tři denní pobytové akce pro pacientky a jejich rodiny. Cílem bude zvýšit odolnost pacientek ve stresu při zvládání nemoci, pobyt by měl mít také terapeutický účinek.

Terapeutické pobyty zajišťuje:
Mgr. Andrea Nováková

Náplň pobytových akcí

Náplní pobytových akcí bude intenzivnější psychologické, pohybové a další poradenství.V neposlední řadě také půjde o navázání nových lidských kontaktů a společné sdílení průběhu nemoci.