Jiné aktivity

Podílíme se na aktivitách pro zvýšení povědomí společnosti o rakovině a jejich následcích.

Informujeme vás také o veřejných akcích pořádaných pro zvýšení povědomí společnosti o rakovině a jejích následcích. Sledujte informace o Open air aktivitách ve městě Brně za účasti odborníků a pacientů, jako je třeba “Brno na růžovo”.

Odborným garantem:
Mgr. Andrea Nováková

11.5.2021
Divadlo Bolka Polívky

Veřejná debata “Ženy ženám”

Připravujeme pro Vás informace.